Kontakt

  *Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Decorator Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 22 w Swarzędzu 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania ofertowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przyjęcia lub odrzucenia oferty. 4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji zapytania ofertowego.
  *zaznaczenie niezbędne do wysyłki formularza kontaktowego

  DECORATOR Sp. z o.o.
  Żeromskiego 22
  62-020 Swarzędz
  NIP: 7773246994
  REGON: 3603833830
  KRS: 0000 544985

  Showroom:
  Galeria Mebli – Meble Polskie
  Al. Solidarności 34
  61-696 Poznań

  tel: (61) 6576812
  tel: 795 489 617

  sklep@decorator.com.pl