Komoda MODERN DM-KD421 bukowa + nogi NG003 15 cm

Komoda MODERN DM-KD421 bukowa + nogi NG003 15 cm
Kolekcja MODERN BUK

Komoda MODERN DM-KD421 bukowa + nogi NG003 15 cm

Dane techniczne: